FOSS4SMEs - Att bygga digital komptens i små och medelstora företag genom användning av fri och öppen programvara!

Projektet FOSS4SMEs har som mål att förse Europeiska små och medelstora företag (SME) med färdigheter och kompetens för att på ett ändamålsenligt sätt använda fri och öppen programvara för att förbättra sin digitala förmåga och konkurrensförmåga. För att uppnå detta mål så har projektet som avsikt att utveckla en fritt tillgänglig online-baserad kurs med utbildningsmaterial för såväl ledning som anställda vid befintliga SMEer eller start-ups, vilket möjliggör att för dessa företag att dra ekonomisk nytta av de möjligheter som erbjuds inom den digitala tidsålder vi lever i. Kursen kommer att vara fritt tillgänglig för individer inom organisationer i både privat- och offentlig sektor som tillhandahåller support, konsulttjänster och utbildning till företag. Dessa organisationer kan i sin tur erbjuda resultatet i form av material från projektet i egna kurser. Projektet har också som mål att främja erkännande och överförbarhet av kompetenser, således mobilitet, genom att tillämpa ECVET-systemet på den professionella profilen hos en FOSS affärsanvändare (FOSS-AA).

Berätta för oss vad du tycker!