Συνάντηση με τον ακτιβιστή του FOSS κ. Ιωσήφιδη - FOSS4SMEs