Διαδικτυακή παρουσίαση με θέμα "Πως θα επωφεληθείτε από την χρήση Ελεύθερου Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα στην επιχείρησή σας", 15. Νοεμβρίου 2018 - FOSS4SMEs