Kick-off-mötet ägde rum i Grekland den 13-14 november 2017 - FOSS4SMEs