Η εναρκτήρια συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα, 13-14 Νοεμβρίου 2017 - FOSS4SMEs