Η επόμενη συνάντηση εργασίας θα πραγματοποιηθεί στο Βερολίνο, 3-4 Μαΐου 2018 - FOSS4SMEs